با عنوان :   نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

استاد راهنما :

جناب دکترسید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
   الف : ضرورت پژوهش 2
   ب : اهداف پژوهش 2
   ج : پرسش های پژوهش 2
   د : فرضیه های پژوهش 3
ه : سازماندهی پژوهش 3
فصل نخست :

مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

مبحث نخست : واژه شناسی 4
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود 4
   الف : مفهوم لغوی 4
   ب: مفهوم اصطلاحی 6
   ج : تفاوت حد و تعزیر 9
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی 9
   الف : محاسن شکلی 9
   ب : محاسن ماهوی 13
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
   مبحث دوم : تحولات تاریخی

15 گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)

15    الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)

15    ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)

16 گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران

20    الف : در دوران قبل از انقلاب

20    ب : در دوران پس از انقلاب

21    1 – قانون حدود و قصاص مصوب 1361

21    2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

21    3 – قانون جدید مجازات اسلامی

22 مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

24 گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن

25    الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

25    ب : نوآوری های جدید در لایحه

26 1 – در زمینه اثبات جرایم

27 2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار

28 3 –   در زمینه تاثیر توبه

32 4 – در زمینه تاثیر انکار

34 5 – در زمینه اعمال قاعده درأ

36 گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

37
   الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی

38    ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید

39 گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

39 فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته

42    گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی

42      الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی

43      ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی

46    گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع

48      الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی

48      ب : سکوت قانون مجازات اسلامی

51      ج : دیدگاه لایحه جدید

52 گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

53    الف : دیدگاههای فقهی

53    ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی

54    ج : دیدگاه لایحه جدید

55 مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری

55 گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی

55    الف : شرکت در جرایم حدی

55    ب : معاونت در جرایم حدی

57    ج : شروع به جرم در جرایم حدی

59 گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان

60    الف : موضوع ماده 7 – 221

63    ب : موضوع ماده 8 – 221

64    ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221

65    د : تأثیر احصان در لواط

66 گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی

68      الف : رویکردهای فقهی

68    ب : تحولات تقنینی

73    ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

73 مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی

75 گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی

76 گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی

79 گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید

82 مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

87 گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه

87    الف : در زمینه حذف رجم

87    ب : در زمینه حدی کردن مجازات ساب النبی

89 گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها

91    الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص

9    ب : حذف عناوین کلی

92 نتیجه گیری

95 پیشنهادات

97 منابع

98 الف : کتابها

98    1 – کتابهاب فارسی

98    2 – کتابهای عربی

99 ب : مقالات و پایان نامه ها

100 ج : منابع اینترنتی

101 چکیده انگلیسی

101

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و مانند اینکه این قانون بایستی به قانون همیشگی تبدیل گردد. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون همیشگی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات می باشد. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می گردد یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد و دیگری در مرحله قضا و دادرسی می باشد که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته می باشد. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده می باشد. در این پژوهش کوشش شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد مطالعه قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی می باشد . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی به شمار می رود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته می باشد . آن چیز که که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این می باشد که با وصف «اسلامی» توصیف می گردد . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته می باشد قانون نسبتاً همیشگی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به گونه آزمایشی دلیل این مدعا می باشد ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و عقیده دارند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، پس بایستی با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می گردد .

الف : ضرورت پژوهش

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی می باشد . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی تأثیر مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا گردد ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از معضلات رفع می گردد . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده می باشد و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد گردید .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه می باشد ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید می باشد و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف پژوهش

هدف از نگارش این پژوهش اظهار جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های پژوهش

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام می باشد ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام می باشد ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق اقدام کرده می باشد ؟

د : فرضیه های پژوهش

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی زیرا سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق اقدام کرده می باشد .

ه : سازماندهی پژوهش

این پژوهش از دو فصل تشکیل شده می باشد. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده می باشد. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه اظهار شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده می باشد. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه مطالعه شده می باشد . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد اظهار شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر گردیده می باشد .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه مطالعه شده می باشد . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اظهار شده می باشد .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی می باشد . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده می باشد .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل مطالعه می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن می باشد که در هر قسمت آغاز ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی مطالعه شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد اظهار شده می باشد .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده می باشد . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا اظهار می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این پژوهش به کار برده شده می باشد و لازم می باشد که آغاز مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته می باشد . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته می باشد . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی می باشد که پیش روی جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده می باشد و میزان آن مقدر و معلوم می باشد . فقها در اظهار اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات اظهار می گردد .

الف : مفهوم لغوي

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ می باشد تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »می باشد و در لغت به معناي مرز می باشد .(الحد : حاجز بين الشيئتين )

راغب مي گويد:« واسطة ميان دو چيزي كه مانع از اختلاط و آميختگي آنها به يكديگر مي‌گردد .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی می باشد که بین دو چیز حائل شده می باشد و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن می باشد در منع استعمال شده می باشد .

2 . منتهای هر چیزی می باشد ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معناي منع به كار رفته می باشد و به همين خاطر به نگهبان ( حداد ) گويند . (.آهن را حدید گویند ، زیرا قابل نفوذ نبوده و سخت می باشد . به دربان جلوی در حداد می گویند ، زیرا مانع نفوذ افراد می باشد . تازیانه زدن را نیز حد گویند زیرا باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می گردد و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی می باشد که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت ناميدن حد براي مجازات از اين جهت می باشد كه حد، مانعي می باشد براي تكرار كردن آن اقدام ونيز مانعي می باشد براي اين كه نمي گذارد ديگري راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی می باشد . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده می باشد . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده می باشد اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده می باشد ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده می باشد .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله مي فرمايد : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آيه 229 ).

اينها حدود و مرزهاي الهي می باشد ؛ از آن تجاوز نكنيد ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر می باشد .

در تفسير نمونه آمده می باشد :

«در اين آيه و آيات فراوان ديگري از قران مجيد تعبير لطيفي درمورد مجازات الهي به چشم مي‌خورد و آن تعبير به حد و مرز می باشد و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با قوانين الهي تجاوز از مرز محسوب مي گردد . در حقيقت در ميان كارهايي كه بشر انجام مي دهد يك سلسله مناطق ممنوعه هست كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك می باشد و قوانين و احكام الهي اين مناطق را مشخص مي كنند و مانند علامت هايي هستند كه در اين گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آيه ديگري مي فرمايد :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آيه 187 .)….و اين مرزهاي الهي می باشد به آنها نزديك نشويد . در تفسیر نمونه ذيل آية شريفه آمده می باشد :

« خداوند در اين آيه ، آغاز قسمت هايي از احكام و روزه و اعتكاف را بيان مي فرمايد و از آنها به عنوان « مرزهاي الهي » تعبير مي نمايد ؛ مرز ميان ممنوع و مجاز و جالب اين كه نمي گويد از مرزها نگذريد بلكه مي گويد به آنها نزديك نشويد . چرا كه نزديك شدن به مرز وسوسه انگيز می باشد و گاه سبب مي گردد كه بر اثر طغيان شهوات يا گرفتار شدن به اشتباه بشر از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی می باشد فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت می باشد که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر می باشد [7]

ب : مفهوم اصطلاحي

حد در اصطلاح فقهی عبارت می باشد از مجازاتهای خاصی که پیش روی جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم می باشد . مجازاتهای حدی پیش روی مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در اظهار اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که بعضی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده می باشد : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص می باشد و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین می باشد . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین می باشد . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم می باشد . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر گردد . چنانکه حد زنا 80 تازیانه می باشد و حد محارب کشتن می باشد . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعريف اصطلاحي حد مي گويد : « هر آن چیز که كيفرش مشخص باشد ، حد ناميده مي گردد . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد می باشد اینست که : حد عبارت می باشد از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده می باشد .

بعضی از فقهای امامیه مانند شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت می باشد از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی می باشد و شارع مقدار آن را مشخص کرده می باشد . »

این تعریف بی اشکال نیست زیرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . پس ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتي می باشد كه شارع به صورت نص ، بر آن تصریح نموده می باشد . و واجب می باشد گناهكار به وسيله اين عقوبت ، مجازات گردد وچون شارع ، ميزان و مقدار اين مجازات را معين نموده می باشد ، آن را

حد مي نامند »[12]

به عبارت ديگر مي توان گفت :

« حد به معني عقوبتي می باشد كه از جانب شرع تعيين شده و بدون كم و زياد جاري مي گردد . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد معروف می باشد :

1 . حد عبارت می باشد از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده می باشد .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده می باشد ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می گردد .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در ارتباط با حق الله می باشد .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته می باشد که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح می باشد . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز می باشد . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می گردد . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران می باشد .

این نفع بردن برای آن می باشد که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام پیش روی حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر می باشد ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به گونه کلی احکام الهی می باشد .

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می گردد که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده می باشد . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات می باشد که نوع آن مشخص می باشد و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم می باشد . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می گردد و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته گردد دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب می باشد که هر یک به تشریح و اظهار یک حد پرداخته می باشد . پس مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش بشر حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده می باشد . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می گردد . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز می باشد حدی تعیین گردد عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می گردد و نظر معروف فقها نیز همان می باشد که در قانون فعلی اظهار شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته می باشد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده می باشد . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده می باشد .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده می باشد : « حد مجازاتی می باشد که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده می باشد . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد می باشد که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، بایستی رفتاری که موجب حد می باشد براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر گردد .

ج : تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع می باشد و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت می باشد که سبب منع مردم از کارهای خلاف می گردد و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی می باشد که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می گردد .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ می باشد نصرت نیز به این معناست که بشر دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می گردد و به تادیب هم تعزیر اطلاق می گردد . زیرا جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی می باشد که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر می باشد که بر آن ادعای اجماع شده می باشد .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه عقیده دارند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می گردد و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی می باشد اما تعزیر غالباً نامعین می باشد و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن می باشد که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده می باشد . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها تصریح می کنیم :

1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد می باشد .

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع می باشد ، به خلاف حد .

4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان می باشد .

5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط می باشد ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه می باشد .

6 . تعزیر با توبه ساقط می گردد ، در حدود اختلاف نظر می باشد ، ظاهر سقوط آن می باشد در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .

7 . تعزیر قابل شفاعت می باشد ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع می باشد .

8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .

9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن می باشد ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می گردد .

حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده می باشد . در مطالعه منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه نمود : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها

این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و مانند مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه می باشد . با در نظر داشتن اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .

اصل لزوم یا منع تعطیل : مانند اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی زیرا عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب می باشد ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات بایستی حدود الهی سریعاً اجرا گردد و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده می باشد که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز می باشد . [26]

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی گردد و مستند آن را روایتی از پیامبر اظهار نموده اند .[27]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه نظاره می گردد . فقهای معاصر در این خصوص عقیده دارند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] پیش روی نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی نظاره نمی گردد بلکه بعضی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***