با عنوان : رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

1- تبیین موضوع پژوهش

باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل کوشش می ‌کند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها
تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را بر آنها تحمیل نمود. رعایت این اصول ایجاب می نماید که در اختلافات و تضاد منافع بهره گیری از ‌‌زور ‌‌‌‌و بکارگیری قوه قهریه مجاز نباشد اگرچه هنوز به گونه مکرر از طرق مختلف بهره گیری از زور گزارش می گردد[1].

با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می شوند
(مواد92 و 93 منشور ملل متحد).

در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد گردید مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی می باشد. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی می باشد. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته می باشد هست.[2]

اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان همیشگی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته می باشد. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان تصریح نمود که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که «صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد»[3] .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی‌دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها می باشد از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام نمود.

همانطور که بعداً توضیح داده خواهد گردید صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی می باشد و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را بایستی احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی می باشد.

یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به گونه کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به بیانی دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4].

با این تفاصیل همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد:« درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع می باشد» (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود بایستی در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج می باشد.[5]

رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد اما در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن می باشد بین دولت های طرف دعوی، درمورد‌ي صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6]

در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده می باشد که این خود اهمیت مطالعه صلاحیت دیوان را می رساند.

ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه‌ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه‌ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر گردید.[7]

در ارتباط با هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با اتکا به به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده می باشد، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه‌ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید.

 2- اهمیت وضرورت پژوهش

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی،‌ از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات می باشد. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را عهده دار شود، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده می باشد، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را
نمی پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد
زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد،‌ فراهم کرده می باشد.[8]

همان گونه که ذکر گردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی می باشد. زیرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده می باشد. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد گردید.

این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد نمود و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس مطالعه حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان می باشد، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری می باشد.

همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت مطالعه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا مطالعه صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت.

البته در ارتباط با مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد گردید، در نتیجه جای بحث و پژوهش در این زمینه هست تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص گردد.

3- سوالات و فرضیه های پژوهش

 در مطالعه صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع بایستی چند سئوال و فرضیه را مورد مطالعه قرارداد:

  • نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده می باشد و کشورهای طرف دعوا چگونه نظری به صلاحیت دیوان داشته اند؟
  • در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، معضلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده می باشد؟

فرضیه:

  • دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها اقدام می کند.
  • کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
  • در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده می باشد.

4-پیشینه پژوهش

 در مورد مطالعه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تحقیقات و مطالعه های گوناگونی انجام شده می باشد، با این حال بدلیل پیچیدگی موضوع و اهمیت فراوان آن، جای نقد و مطالعه بیشتری هست. به علاوه درخصوص دعاوی ایران نزد دیوان به ندرت مورد توجه محققان و حقوقدانان داخلی قرار گرفته می باشد که نکته ای برخاص بودن این پژوهش دارد.

صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران، بصورت کامل و منظم و مطالعه موردی در کتب به زبان فارسی ذکر نشده می باشد اما در چندین کتاب به صورت پراکنده و اختصار ذکر گردیده می باشد که مانند این کتابها می توان به کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشتة دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش[9]، کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی نوشتة دکتر عباس تدینی[10]، کتاب دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و اقدام جلد اول نوشتة دکتر سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی[11]، کتاب صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نوشتة محمدعلی خاور[12]،کتاب ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری نوشته سعید میرزایی ینگجه[13] و چندین کتاب دیگر تصریح نمود اما در این کتابها، به صورت اجمالی از صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران رد شده‌اند و حتی یک کتاب بصورت دقیق و واضح به توضیح کامل این موضوع نپرداخته می باشد.

همچنین در مورد دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اهمیتی که در این زمینه هست کتابها و مقالات و پایان نامه های اندکی موجود می باشد و به صورت واضح و کامل به این بخش نپرداخته اند از این جمله می توان به کتابهای مانند کتاب رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری نوشتة دکترحمید الهویی نظری[14]، کتاب گزیدة آرای دیوان لاهه نوشته احمد مظفری و مهدی نیکفر[15] تصریح نمود اما نمی توان این منابع را در روشن شدن موضوع پایان نامه به عنوان مرجع کامل قلمداد نمود.

در این زمینه نیز می‌توان به بخشهای کوچکی درپایان نامه های مختلف نیز تصریح نمود مانند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران با راهنمایی دکتر هدایت ا… فلسفی آثار آقای مهدی زاهدی که در فصل دوم به مطالعه صلاحیت دیوان با تصریح به ایران پرداخته می باشد.

همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز تصریح نمود. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به اظهار موضوع نپرداخته اند.

5-روش پژوهش و نوع پژوهش:

روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و بهره گیری از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق می باشد. نوع پژوهش در پژوهش حاضر تحلیلی می باشد و کوشش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس پژوهش بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده گردد.

6-ساختار پژوهش

پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده می باشد در بخش نخستین اول به مطالعه صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به توضیح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده می باشد. در این قسمت کوشش بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف گردد تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا گردد.

بخش دوم پژوهش حاضر به مطالعه صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده می باشد. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده می باشد.

بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به صورت کامل، در این زمینه بحث خواهد گردید. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته می باشد که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد گردید.

تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده می باشد: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده می باشد. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درمورد صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.

بخش اول:

صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری

درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و بهره گیری از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها کوشش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]

ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده می باشد. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این مقصود درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی گردید. اما این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.

درسال 1919جامعه مللی ایجاد گردید بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموريت يافت كه درمورد حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و وضعيتهاي خطرناك
بين المللي فعالیت كرده و طبق شرايط معيني از كشمكشهاي بين المللي جلوگيري كند. اين مؤسسه شامل ركن قضایي (بعنوان ديوان بين المللي يا ديوان حكميتي) نبود، ولي ماده 14 ميثاق پيش بيني كرد كه شوراي جامعه ملل طرح تشكيل يك ديوان دائمي بين المللي دادگستري را تهيه نموده و براي تصويب آن را به اعضاي جامعه ملل ارائه دهد.

پيرو پيش بيني فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شوراي جامعه ملل پروتكلي براي تصويب شدن به كشورهاي جهان تسليم گرديد. اين پروتكل تشكيل يك ديوان دائمي بين المللي دادگستري را حاكي بود و اساسنامه آنرا نيز در پيوست داشت. اين پروتكل و اساسنامه پيوستي آن بزودي از طرف بيش از چهل دولت تصويب گشت و تشكيل ديوان عملي گردید.[18]

ديوان دائمي بين المللي دادگستري مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولي در عين حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت ميشد, و بعلاوه قضات آن از طريق جامعه ملل انتخاب مي‌شدند
(عين ترتيبي كه درمورد ديوان فعلي بعداً ذكر خواهيم كرد)[19]. از جهت شباهت كلي كه بين مشخصات ديوان مزبور و ديوان بين المللي دادگستري فعلي موجود می باشد, از بيان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداري مي گردد.

يادآور مي گردد كه ديوان دائمي بين المللي دادگستري كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفيد بين المللي محسوب گشته حسن شهرت به‌سزايي بدست آورده بود.

در سال 1945 چهار دولت آمريكا و انگليس و شوروي و چين پيشنهاداتي تسليم دول متحد خود نمودند. در اين پيشنهادات تشكيل يك سازمان جهاني(به جاي جامعه ملل سابق) پيشنهاد شده بود كه براي تامين صلح و امنيت بين المللي و متمركز ساختن مجاهدات بشر براي بهبودي اوضاع اقتصادي واجتماعي كليه ملل جهان ايجاد گردد. از نكات مهم پيشنهادات اين بود كه تشكيل يك ديوان
بين المللي دادگستري را نيز پيش بيني نموده و، برخلاف ميثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلي سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولي پيشنهادات مزبور درمورد اين سئوالات مهم ساكت بودند كه آيا ديوان مورد نظر همان ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و يا اينكه ديوان سابق برچيده شده و ديوان جديدي تشكيل گردد كه در تنظيم اساسنامه آن اساسنامه ديوان سابق مبني قرار گيرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختيار يكي از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسيسكو واگذار شده بود ( اين كنفرانس براي تنظيم منشور ملل متحد براساس پيشنهادات چهاردولت نام برده و پيشنهادات ساير دول از طرف كليه دول متحد تشكيل شده بود). انتخاب هر يك از اين دو روش مشكلات قضائي و سياسي داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و ديوان جديدي تشكيل داد. اساسنامه ديوان را نيز غیر از لاينفك منشور ملل متحد ساخت.

بموجب تصويب منشور ملل متحد، از طرف اكثريت مورد لزوم از دول عضو، تشكيل اين سازمان من جمله تشكيل ديوان بين المللي دادگستري لازم الاجرا گرديد. قضات ديوان در تاريخ 3 فوريه 1946 طبق پيش بيني اساسنامه آن انتخاب شده و در تاريخ 3 آوريل 1946 اولين جلسه آن در لاهه
(مقر ديوان سابق) تشكيل گرديد.

از لحاظ اجتناب از وجود دو ديوان بين المللي در يك زمان، قضات ديوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود ديوان نيز برچيده گردید.

در ارتباط با دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل به وجودآمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،تصریح نمود. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند می باشد، تصریح نمود.

بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند به وجودمی آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه به وجودآمده اند.

می توان تصریح نمود به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به مطالعه صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد گردید. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان همیشگی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان همیشگی داوری تصریح نمود. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به مطالعه صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد گردید.

-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری

داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی تأثیر برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد گردید روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد نمود.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی گردید. با در نظر داشتن تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث می باشد و در اینجا به آن پرداخته خواهد گردید.[31]

دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می گردید تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می گردید تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر گردید، نظاره نمود[32].

پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد نمود[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به گونه چشمگیری بهره گیری شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده می باشد[34].

وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله علت های تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به مطالعه صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد گردید.

کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز می باشد که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن می باشد تقاضا گردد صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.

درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.

درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت می باشد درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.

پس شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده می باشد.[35]

به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) تصریح نمود ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را اظهار می کند.

همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا تصریح نمود ماده ی21 اعلام می دارد:

شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد گردید. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر می باشد، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]

1-1-1-1-صلاحیت دیوان همیشگی داوری

1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان همیشگی داوری

دیوان همیشگی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس گردید.

این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها می باشد اگر چه این دیوان آغاز با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها به وجودآمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده گردید که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز بهره گیری گردد.[38]            

این دیوان قادر می باشد که به فیصله بعضی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده می باشد که در مقایسه با بعضی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار گردد و قادر می باشد که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 می باشد، پاسخ دهد.[39]                                                                    

در سال 1930 شورای اداری دیوان همیشگی داوری، دیوان را قادر می باشد که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین مقصود مبادرت به تهیه وتدوین بعضی قواعد داوری و سازش کرده می باشد. در این خصوص به گونه مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان همیشگی(1996)، قواعد کمیسیون های پژوهش (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان تصریح نمود.[40]                                                      

با این تفاصیل به گونه کل می توان بیان نمود که تأثیر اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان همیشگی داوری بسیار چشمگیر بود .

از این رو در رویه دیوان همیشگی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی گردد .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی می باشد و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل فرق می باشد[41].

2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان همیشگی داوری                                                  

همانطور که گفته گردید در رویه دیوان همیشگی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی گردد . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی می باشد ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان همیشگی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و پژوهش می باشد و پس برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط نمود که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.

2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن

یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده می باشد. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.

در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین ارتباط به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این تفاصیل دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این بین دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود به وجودآورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]    

بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول نمود که عبارت بوداند از:

1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت می باشد از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[46]

1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5.

2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298.

[3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.

1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، نشر ققنوس، 1378، صص 154-47.

2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، نشر جنگل،1387،صص398-359.

3-همان، صص410-373.

1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70.

[8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389.

2- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، 1389.

3- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، نشر جنگل، 1387.

4- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر بانک مرکزی، 1343.

5- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، نشر دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،1369.

6- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز 1389.

7- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، نشر ققنوس،1378.

1- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،1389،ص20.

[17] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.

3-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،1374،صص445-400.

1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص440.

1- Nuremberg.

2-Tokyo.

3- International.

4- International Couroof Justice (ICJ).

5- International Criminal Court (ICC).

6- Sierra Leone.

7- Lebanon.

8- Cambodia.

9-World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTODSB).

1- Jay Treaty.

2- صباغیان،علی، تأثیر میانجیگری درحل وفصل اختلافات بین المللی، تهران، موسسه چاپ و نشر وزارت امورخارجه، 1376،صص27-20.

3-همان، ص 602.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4- موسی زاده، رضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه،1378،صص 400-2.

5-Wallace, R.M., International Law, London, Sweet Maxwell, 1980, p239.

  1. Ibid., pp.239-240.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389،صص435-433.

2- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، نشر ققنوس،1378،ص100-45.

[37]– Permanent Court of Arbitration (PCA).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[38]– James Brown, Scott ,The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1909, PP.210-241.

3- محبی، محسن، ماهیت ساختار و عملکرد دیوان داوری ایران –ایالات متحده امریکا، تهران، نشر فرادادفر، 1382،صص21-8 .

4-صلح چی، محمدعلی ، نرندی منش، هیبت ا… ،حل و فصل اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، 1389،ص14.

1- میر عباسی، سید باقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل ،جلد1، تهران ،نشر جنگل                   1387صص108-107 .

2-همان ،ص108 .

[43] .Ibid.

4-Iran-United States Claims Tribunal.

1-خلیلیان، سیدخلیل، دعاوی حقوقی ایران وامریکا مطرح دردیوان داوری لاهه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382،ص3.

2-نظربلند، غلامرضا، دیوان داوری دعاوی ایران وآمریکا،‌مجله سیاست خارجی، شماره 4،ص585.

تعداد صفحه :115

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***