با عنوان : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشکده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)

عنوان:

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

استاد راهنما :

دکتر عليرضا حسني

استاد مشاور :

دکتر عليرضا جهانگيري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                   
صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-1- بيان مسئله 3
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-3- اهداف تحقيق 4
1-4- سوالات تحقيق 4
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق 5
1-6- روش تحقيق 6
1-7- ساختار تحقيق 6
فصل اول – کليات تحقيق
گفتار اول – موقعيت و اهميت سرزمين فلسطين 7
1-1- اهميت سرزمين فلسطين 7
1-2- شرايط جغرافيايي فلسطين 11
1-3- مساحت و مرزهاي فلسطين 11
1-4- مشخصات و ابعاد مرزهاي فلسطين 12
1-5- آب و هواي فلسطين 12
گفتار دوم – ساکنان اوليه سرزمين فلسطين 13
2-1- سابقه حضور عبراني‌ها در فلسطين 14
2-2- حاکميت اسرائيل در فلسطين 15
2-3- آخرين دوران حضور يهوديان در فلسطين 15
2-4- حاکميت مسلمانان بر فلسطين 16
2-5- کوشش‌ها و توطئه‌هاي مشترک يهودي‌ها و صليبي‌ها عليه جهان اسلام 18
گفتار سوم- مباني مهاجرت به فلسطين 21
3-1- حق تاريخي بر فلسطين 23
3-2- اعلاميه بالفور 24
3-3- دلايل کان لم يکن بودن اعلاميه بالفور از نگاه حقوق بين‌الملل 29
3-4- دلايل بي‌اعتباري اعلاميه بالفور با ماده22 ميثاق جامعه ملل 29
گفتارچهارم – طرح‌هاي تقسيم 31
4-1- کميسيون کينگ – کرين (طرح آمريکا ) 31
4-2- طرح کميته پيل ( طرح انگليس ) 32
4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومي سازمان ملل 32
4-4- محتوي قطعنامه 33
گفتارپنجم- مواضع کشورها،پيامدها و ايرادات بر قطعنامه تقسيم 34
5-1- مواضع کشورهاي عربي 34
5-2- مواضع ايران 34
5-3- پيامد قطعنامه 181 35
5-4- کوشش براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري 36
5-5- ايرادات وارده بر قطعنامه تقسيم 38
5-6- اعلاميه تأسيس و عضويت در سازمان ملل 38
5-7- عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد 39
نتيجه‌گيري 42
فصل دوم – عضويت درسازمان ملل متحد
گفتار اول – قلمرو سرزميني 45
1-1- تاسيس کشورها 45
1-2- عناصر و عوامل تشکيل دهنده کشور 45
1-2-1– جمعيت 46
1-2-2- سرزمين 48
1-2- 3– حکومت (قدرت سياسي) 50
1-2-4 – حاکميت و استقلال 50
1-3– انواع کشورها 53
1-3-1 – کشوربسيط يا ساده 53
1-3-2– کشورهاي مرکب 53
1-3-2-1– اتحاديه شخصي 53
1-3-2-2– اتحاديه واقعي 54
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
1-3-2-3– کنفدراسيون کشورها (اتفاق دول)

54 1-3-2-4 – کشور فدرال

55 1-3-2-4– 1– خصوصيات کشور فدرال

55 1-3-2-4– 2– نهادهاي فدرال

55 1-3-2-4– 3– صلاحيت کشور فدرال و حقوق دولت‌هاي عضو

56 1-4- شناسايي کشورها

56 1-4-1– مفهوم و ماهيت حقوق شناسايي

57 1-4-2– الزام به شناسايي

59 1-4-3– عدم شناسايي « نظريه استيمسون »

60 1-4-4– زمان و چگونگي شناسايي

61
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
1-4-5– شناسايي حکومت

62 1-4-6– شناسايي شورشيان

65 1-4-7– شناسايي جنبش‌هاي رهايي بخش ملي

66 1-4-8– آثار شناسايي

67 1-5- جانشيني کشورها

68 1-5-1- اشکال انتقال (تغيير) حاکميت

69 1-5-2- اقسام جانشيني دولت‌ها

69 1-5-2- 1- جانشيني دولتها در معاهدات

69 1-5-2- 2- جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات

71 1-5-2- 3- جانشيني دولتها در سازمان‌هاي بين‌المللي
72 1-5-3- مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در جانشيني کشورها

72 گفتار دوم – عضويت در سازمان ملل متحد از منظر رويه سازمان ملل متحد

73 2-1- تفاوت کشور شدن با عضويت در سازمان ملل متحد

73 2-2- نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص عضويت در سازمان ملل

75 2-3- طریقه تاريخي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد

77 2-3 -1- ماهيت حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين

78 2-3-2- تشکيلات خودگردان فلسطيني در گذر تاريخ

78 2-3-3-نظام حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين

80 2-3-4- ابهام در ماهيت حقوقي کنوني تشکيلات خود گردان فلسطين

80 2-3-5- سازمان آزادي بخش فلسطين

81 2-4- عضويت در سازمان ملل و چگونگي عضويت ساف در آن

83 2-4-1- ساف و سازمان ملل

84 2-4-2-کشور شدن فلسطين

85 2-4-3- تاريخچه بحث

85 2-4-4- شرايط عضويت در سازمان ملل متحد

87 2-4-5- شناسايي

89 2-5- زمينه‌هاي پيدايش طرح صلح خاورميانه

90 2-5-1- طرح‌هاي صلح خاورميانه

91 2-6- زمينه‌هاي صدور قطعنامه 1967

93 2-7- دلايل ارايه طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل

94 2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکيل کشور فلسطين

96 گفتار سوم – رويکرد سازمان‌هاي بين المللي وکشورها نسبت به شناسايي کشور فلسطين

99 3-1- رويکرد اعضاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد

99 3-2- رويکرد کشورها

99 3-2-1- آمريکا

99 3-2-2- آلمان

100 3-2-3-اتحاديه اروپا

100 3-2-4- فلسطيني‌ها

101 3-2-5-اعراب

102 3-2-6- اسرائيل

103 3-2-7- روسيه وچين

104 3-2-8- ايران

104 3-3- دلايل عدم حمايت از طرح محمود عباس از سوي جمهوري اسلامي ايران

106 3-4- سه ديدگاه:‌خوشبيني، بدبيني، توهم توطئه

108 3-5 – اقدامات حقوقي فلسطينيان تا قبل از ارايه طرح تشکيلات دولت مستقل فلسطيني

110 گفتار چهارم- پيامدها و ايرادات وارده بر طرح شناسايي کشور فلسطين

110 4-1- پيامدهاي حقوقي مطلوب

111 4-2- پيامدهاي حقوقي نامطلوب

112 4-3 – ايرادات حقوقي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد

112 نتيجه‌گيري

115 پيشنهادات

118 منابع و مآخذ

120 چکیده انگلیسی

124


چکيده :

براي اين که يک واحد جغرافيايي يا سياسي به يک دولت تبديل گردد مي‌بايست معيارهاي کنوانسيون مونته ويدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نمايد. کنوانسيون 1933 مونته ويدئو پايه گذاري ملاک دولت بودن در حقوق بين الملل را مشخص نمود هر چند اين کنوانسيون منطقه‌اي می باشد، اما اين معيارها جنبه بين‌المللي يافته‌اند. براي دولت بودن چهار ملاک را بيان نموده می باشد، اول آن که واحد بايد قلمرو مشخص و تعريف شده داشته باشد، دوم اينکه داراي جمعيت دائمي باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانايي برقراري ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکميت کند. بحث شناسايي نيز در روابط دو جانبه حاکم می باشد و هيچ دولتي در جهان مقبوليت نمي‌يابد مگر اينکه از سوي ساير دول مورد شنا سايي قرار گيرد. بر اين اساس دو نوع شناسايي هست يک نوع شناسايي غيررسمي[1] و شناسايي رسمي[2]. موضوع عضويت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرايط عضويت آن را بيان مي‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها مي‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط ديگر دولت عضو می باشد. دولتي که جنگ جو می باشد و سياست خارجي آن بر اساس جنگ پيش مي‌رود نمي‌تواند به عضويت سازمان درآيد . همچنين دولت هاي عضو بايد متعهد به تعهدات منشور و تصميمات سازمان باشند. لذا آيا با معيارهاي فوق فلسطين شرايط کشور يا دولت شدن را بر اساس طرح تشکيلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطيني در شوراي امنيت چه پيامدها و نتايجي را مي‌تواند براي مردم فلسطين به دنبال داشته باشد.

 کليد واژه :

فلسطين، رژيم صهيونيستي، دولت بودن، شناسايي، عضويت در سازمان ملل.

مقدمه:

چنانچه در مسير تاريخ به تحقيق و کاوش بپردازيم، به تحقيق يکي از سرزمين‌هايي که به مصداق روشني براي مفهوم و ماهيت ظالم و مظلوم به شمار مي‌رود، سرزمين مقدس فلسطين می باشد . اين سرزمين و ملت مسلمان آن از پيشينه تاريخي کهني برخوردار می باشد، با اين همه شاهد هستيم که مردم آن در اثر تباني استعمار و صهيونيسم، از سرزمين آبا و اجدادي خود به زور رانده شده اند تا قومي بيگانه، بي‌ريشه و اشغالگر، که هيچ حقي بر اين سرزمين ندارند، جايگزين شوند. ملت فلسطين حدود نيم قرن می باشد که مهمترين شاهد و گواه بي عدالتي و ظلم ساختاري در صحنه جامعه بين المللي مي‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمديده فلسطين انواع جنايت را متحمل مي شوند و علت اصلي اين وضعيت پيوندي می باشد که بين قدرت‌هاي زورگوي عالم و اکثريت دارندگان حق وتو در شوراي امنيت با رژيم اشغالگر فلسطين هست.همين پيوند نا ميمون باعث شده که تمامي تدابير مسالمت آميز و حتي قيام‌ها و مبارزات آزادي بخش و ايثار گرايانه به نتيجه مطلوب نرسد. طي سال‌هاي اخير با گسترش قيام‌هاي مردمي در سرزمين‌هاي اشغالي و تقويت قدرت مقاومت گروه هاي مبارز فلسطين و تجربه شکست رژيم صهيونيستي در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنايات عیان و تکان دهنده رژيم صهيونيستي در غزه و رو در رويي با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرايطي فراهم آمده که هم رژيم غاصب صهيونيستي نمي‌تواند هر ادعايي را مطرح کند و هم حاميان اين رژيم توان پاسخگويي به افکار عمومي جهاني را در قبال اين همه جنايات ندارند. از همين رو ابتکارات و پيشنهادات مختلفي براي آرام ساختن ملت مبارز فلسطين مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطين ارائه گرديده و يا از سوي ديگر دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي. فلذا پيشنهاد محمودعباس رئيس تشکيلات خود گردان فلسطين در تقاضاي عضويت فلسطين به عنوان يک کشور مستقل در سازمان ملل مانند اين اقدامات جديد هستند که از سوي خود فلسطيني‌ها مطرح مي‌شوند.

 1-1- بيان مسئله

در حقوق بين‌الملل مفاهيم به رسميت شناختن و تشکيل دولت‌ها حول دو نظريه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :

– نظريه اظهاري.

– نظريه ساختاري.

نظريه اظهاري اولين بار در کنوانسيون مونته ويدئو درمورد حقوق و وظايف کشور ها تدوين گردید. اين کنوانسيون در تاريخ 26 دسامبر 1933 در مونته ويدئو در کشور اروگوئه به امضا رسيد طبق اين کنوانسيون «موجوديت سياسي يک دولت ، مستقل از به رسميت شناخته شدن آن توسط ديگر دولت‌ها می باشد » ( ماده 3)، دولت ها براي اينکه وارد حیطه وجود گذارند بايد معيار هاي زير را برآورده کنند:

1) جمعيت دائمي

2) سرزمين معين

3) يک حکومت

4) اهليت و توانايي ايجاد روابط با ديگر دولت‌ها، پس مي‌توان موجوديت‌ها را پس از تامين اين شرايط به گونه خود کار دولت تلقي نمود.

بر خلاف نظريه اظهاري ، نظريه ساختاري نيز اين مفهوم را مي‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌هاي دولت بودن براي تشکيل يک دولت کفايت نمي کند .از ديدگاه ساختاري يک دولت تنها زماني مي‌تواند وارد حیطه وجود بگذارد که توسط دولت هاي ديگر به رسميت شناخته گردد ، به بيان ديگر بايد توسط آن چیز که که در روابط بين‌الملل به « قدرت‌هاي بزرگ » معروف می باشد به رسميت شناخته گردد. «قدرت هاي بزرگ» کشورها يا دولت هايي هستند که به واسطه قدرت اقتصادي ، نظامي ديپلماتيک يا فرهنگي توانايي اعمال نفوذ در مقياس جهاني را دارند .

با وجود اين، طبق حقوق بين الملل مرسوم ، مسئله به رسميت شناسي دولت ها تا حدودي به هر دو نظريه مربوط مي گردد و در واقع ترکيبي می باشد از هر دو نظريه، زیرا هر دولتي که مي‌خواهد به رسميت شناخته گردد بايد الزامات دولت مستقل بودن را تامين کرده ودولت‌هاي ديگر و به ويژه قدرت‌هاي بزرگ آن را به رسميت شناسند.

سازمان ملل به تنهايي اختيار و صلاحيت به رسميت‌شناسي يک کشور يا يک دولت را ندارد. با وجود اين، احتمالاً دادن حق عضويت در اين سازمان مي‌تواند مشروعيت بيشتري به يک دولت بدهد تا اينکه صرفاً به رسميت شناخته گردد .

کشورها براي عضويت در سازمان ملل آغاز بايد درخواست و نامه خود را تسليم مجمع عمومي کرده که با اين کار نشان مي‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذيرفته‌اند. سپس شوراي امنيت درخواست را بررسي کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا بايد به اين راي دهند که عضويت کشور مربوط به مجمع عمومي توصيه گردد . مادامي که يکي از اعضاي دائمي شوراي امنيت به اين کار راي ندهد و شوراي امنيت راي هاي کافي براي توصيه عضويت کشور متقاضي داشته باشد، کار راي دهي براي عضويت به مجمع عمومي واگذار مي گردد که دو سوم اعضاي اين مجمع بايد به نفع پذيرش درخواست کشور متقاضي راي دهند تا اين درخواست تأييد گردد . پس از کسب اکثريت دو سوم آراء عضويت کشور متقاضي تنها زماني عملي مي گردد که مجمع عمومي قطعنامه اي مبني بر پذيرش دولت جديد تصويب کند.لذا با در نظر داشتن توضیح پيشين ، اين مسئله را مي‌خواهيم مورد تجزيه و تحليل قراردهيم که فلسطين براساس معيار مونته‌ويدئو وماده 4 منشور شرايط کشور شدن و عضويت در سازمان ملل را دارد

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق :

اين اقدام(شناسايي کشورها) مي تواند حقي را تثبيت کند يعني اينکه حقوق ملت‌ها ، حتي اگر تاخير زماني هم به آن وارد گردد از بين رفتني نيست ، زیرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بين نمي‌رود که خود يکي از اصول حقوق بين الملل می باشد ، اين امر مي تواند زمينه مناسبي را براي احقاق حقوق ساير حقوق فلسطيني‌ها هم زیرا بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود ، تعيين و تثبيت حق حاکميت دولت فلسطين، رفت و آمد به سرزمين هاي خود و …. ايجاد کند. در نتيجه هر گونه اقدام اسرائيل در جهت اعمال فشار بر فلسطيني ها را با مشکل حقوقي داخلي و بين‌المللي مواجه مي‌کند. لذا پيگيري براي شناسايي کشور فلسطين مي‌تواند پيامدهاي مثبتي براي فلسطينيان مانند مصونيت دولتي و سران آن، امکان بهره گیری از نيروي نظامي، حق بر دفاع مشروع فردي و جمعي در برابر يک حمله نظامي، صلاحيت مطلق بر سرزمين خود ، ممنوعيت مداخله در موضوعات اساسي موجود در صلاحيت داخلي کشور ، امکان عضويت در ديگر سازمان‌هاي دولتي و آژانس تخصصي و اهليت انعقاد معاهده فراهم نمايد، کشور شدن موجب دست‌يابي به دادگاه‌هاي بين‌المللي و ديگر سازو کارهاي حل و فصل اختلاف مي‌گردد .

1-3- اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين می باشد که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق:

1 – براي اينکه يک کشور تشکيل گردد لازم می باشد تا معيارهاي کنوانسيون مونته ويدئو کسب گردد: الف – جمعيت

ب – سرزمين مشخص

ج – حکومت

د – اهليت ورود به روابط با ديگر کشورها، که دو معيار آخري به عنوان پيش شرط استقلال تعبير مي‌شوند. معيار حکومت همچنين براي اعمال کنترل موثر بر سرزمين و جمعيت مورد نياز می باشد که فلسطين داراي اين معيارها بوده و شرايط کشور شدن را دارد.

2 – براساس دکترين شناسايي اعلامي، شناسايي اين تعداد کشور هم نياز نيست و براساس دکترين شناسايي تأسيسي نياز به شناسايي جامعه بين الملل در کليت خود خواهيم داشت. اما براساس دکترين شناسايي بينابين مي توان گفت که شناسايي فلسطين از سوي هر کشوري موجب تحقق شخصيت مستقل حقوقي اين کشور تنها در برابر کشور شناسايي کننده مي گردد و لطمه اي به وضعيت سابق فلسطين با ساير کشورها نمي زند.

3 – عضويت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن دولت می باشد. لذا طبق مفاد ماده (4) منشور سازمان ملل متحد شرايط عضويت در سازمان ملل را قيد نموده می باشد. مانند شرايط اين می باشد که تنها دولت‌ها مي‌توانند عضو سازمان ملل شوند،کشور خواستار عضويت در سازمان ملل بايد صلح‌دوست باشد، دولت درخواست‌کننده بايد متعهد به تعهدات منشور و سازمان ملل باشد. براساس همين ماده دولتي که متقاضي عضويت در سازمان ملل می باشد، در عين حالي که بايد داراي شرايط فوق باشد، بايد درخواست عضويت خود را به شوراي امنيت بدهد که فلسطين اين شرايط را نيز دارا می باشد، با جميع شرايط فوق، در صورتي که فلسطين درخواست عضويت خود را به شوراي امنيت بدهد که فلسطين اين شرايط را نيز دارا می باشد با جميع شرايط فوق در صورتي که فلسطين درخوا ست خود را تقد يم سازمان ملل کند،به علت عدم اجماع ميان اعضاي شوراي امنيت به نتيجه اي نخو اهد رسيد ، زیرا که سخنگوي آمريکا بيان داشت که هر گونه اقدام فلسطين در شوراي امنيت را وتو مي‌کند، که در اين حالت عملاً عضويت فلسطين در سازمان ملل اتفاق نخواهد افتاد. اما اين امکان هست که مجمع عمومي وضعيت ناظر فلسطين را بر يک کشور غير عضو يا کشور ناظر تغيير دهد، که از طريق دو سوم آراي مجمع عمومي مشخص خواهد گردید.

با در نظر داشتن رويه مشارکت فلسطين در سازمان ملل به نظر مي رسد اکثريت کشورهاي عضو مجمع عمومي با فلسطين روابط ديپلماتيک دارند. در هر حال شناسايي جمعي عمومي علي الرغم مخالفت برخي کشورها مي‌تواند در طریقه کشورشدن فلسطين موثر باشد. مع الوصف نحوه عضويت در ماده چهار منشور به صورتي که گفته شده آمده و غير از آن چیز که در ماده مذکور بيان کرديم عضويت تحقق پيدا نخواهد نمود. ضمن آنکه ديوان بين المللي دادگستري در سال 1950 نظر داده می باشد که شرايط مندرج در ماده 4 منشور در مورد عضويت کشورها در سازمان ملل قطعي بوده و هيچ شرايط اضافي را نمي‌توان براي عضويت اعمال نمود.

1-6- روش تحقيق :

عمده روش تحقيق در پايان نامه به صورت تحليلي– کتابخانه‌اي ( بررسي اسناد و مدارک ) بوده و روش گرد آوري اطلاعات نيز براساس فيش برداري از کتب ، مجلات و نوشتارهاي سايت هاي حقوقي و جمع‌آوري و بررسي آنها بوده می باشد.در آغاز تاريخچه اي از موقعيت فلسطين، ساکنان اوليه سرزمين فلسطين، مباني مهاجرت به فلسطين و طرح‌هاي تقسيم از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته گردد و در ادامه تاريخچه‌اي کوتاه از عضويت در سازمان ملل متحد سپس اساس عضويت کشورها در سازمان ملل با محوريت نظر ديوان بين‌المللي دادگستري مورد بررسي قرار دهيم. در ادامه زمينه‌هاي پيدايش طرح صلح خاورميانه، رويکردهاي متفاوت کشورهاي تأثير گذار در سازمان ملل متحد و چالشهاي به وجودآمده، پيامدها و ايرادات وارده بر طرح را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و در نهايت نيز پيشنهادهايي داده شده می باشد.

1-7- ساختار تحقيق:

در اين تحقيق شناسايي کشور فلسطين از نگاه حقوق بين الملل را در دو فصل تقسيم، فصل اول کليات ، فصل دوم عضويت در سازمان ملل متحد، فصل اول 1 به 5 گفتار تقسيم مي‌گردد که در گفتار اول، موقعيت و اهميت فلسطين گفتار دوم، ساکنان اوليه سرزمين فلسطين گفتار سوم، مباني مهاجرت به فلسطين، گفتار چهارم، طرح هاي تقسيم و گفتار پنجم، مواضع کشورها، پيامدها و ايرادا ت قطعنامه تقسيم مي‌باشد. فصل دوم، داراي چهار گفتار که گفتار اول، قلمرو سرزميني به گفتار دوم، عضويت در سازمان ملل متحد از منظر رويه سازمان ملل متحد گفتار سوم، رويکرد سازمان هاي بين‌المللي و کشورها نسبت به شناسايي کشور فلسطين و گفتار چهارم، درخواست عضويت در سازمان ملل و چالش‌هايي از حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعداد صفحه :136

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***