با عنوان : بهره گیری از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي        

واحد دامغان 

گروه آموزشي مهندسي علوم و صنايع غذايي 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M .Sc » 

گرايش : تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : 

بهره گیری از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  

 استاد راهنما : دكتر عبدالرضا محمدی نافچی 

  استاد مشاور :  دكتر حسین جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

نشاسته های مقاوم«Resistant Starch» 5

چرا نشاسته مقاوم ؟ 5

تعریف نشاسته مقاوم : 6

فیبرهای رژیمی پیشنهاد شده : 7

فیبرهای رژیمی کاهش دهنده خطر ابتلا به بیماری های روده بزرگ 8

چه میزان نشاسته مقاوم مصرف کنیم ؟ 8

چه میزان نشاسته مقاوم نیاز داریم ؟ 9

منابع نشاسته مقاوم : 9

فصـل اول – کلیـات 10

اهمیت موضوع 11

اهداف پژوهش 11

1-2- سس مایونز چیست؟ 12

1-2-1- تاریخچه : 12

1-2-2- تعریف سس مایونز از نظر استاندارد ایران 12

1-2-3- تعریف سس سالاد از نظر استاندارد ایران 13

1-2-4- تعریف سس مایونز از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا 13

1-3- امولسیون سس مایونز 14

1-3-1- مشخصات عمومی 14

1-3-2- نحوه تشکیل امولسیون 15

1-3-3- نیروهای مؤثر در تشکیل امولسیون 15

1-3-4- علل عدم پایداری امولسیون‌ها 15

1-4-تأثیر بعضی از ترکیبات تشکیل‌دهنده در پایداری امولسیون سس مایونز 16

1-4-1- تخم‌مرغ: 16

1-4-2- پودر خردل: 16

1-4-3- هیدورکلوئیدها و صمغ 16

1-4- طبقه بندی سس ها 17

1-4-1- سس های تزئینی غلیظ 17

1-4-2- سس های تزئینی رقیق و سیال 17

1-5- سس های رژیمی 18

1-5- 1- چربی و بیماری ها 18

1-5- 2- تأثیر چربی در مایونز و سس های سالاد 19

1-5- 2- عوامل موثر در فرمولاسیون سس های کم چربی 19

1-5- 3- روش فرمولاسیون سس های کم چربی 19

1-5- 4- کاربرد جایگزین های چربی در سس های کم چربی 20

1-5- 5- کاربرد تقلید کننده های چربی در سس های کم چربی 20

1-5- 6- کاربرد امولسیفایرها در سس های کم چربی 21

1-6- تعریف استاندارد سس های رژیمی 22

1-6-1- توصیف برچسب های تغذیه ای سس های رژیمی 23

1-6-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز کم چربی 23

1-7- سس های سالاد کم کالری 25

1-7- 1- روش تولید سس های سالاد کم کالری 26

1-8- سس های بدون چربی 27

1-9- تکنولوژی طعم سس های بدون چربی 27

1-9-1- پایداری میکروبی سس های بدون چربی 28

1-9-2- روش تولید سس های بدون چربی 28

فصـل دوّم – پیشینه تاریخی پژوهش 29

2-1- بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع 30

2-2- نشاسته های اصلاح شده 33

2-2- 1- مقدمه 33

2-2- 2-گرانول های نشاسته در گیاهان 33

2-2- 3- ساختار شیمیایی نشاسته 35

2-2- 4-خواص آمیلوز و آمیلوپکتین 37

2-2- 4-1-آمیلوز 37

2-2- 4-2-آمیلوپکتین 38

2-2- 5- ساختار داخلی گرانول نشاسته 40

2-2- 6- ترکیبات ناچیز در نشاسته 42

2-2- 7- خصوصیات عملکردی نشاسته 42

2-2- 7- برهمکنش نشاسته با سایر ترکیبات 43

2-2-7-1- تاثیر pH 43

2-2- 7- 2- نمک ها 43

2-2- 7- 3- قندها 44

2-2- 7- 4- چربی ها 45

2-3- انواع نشاسته اصلاح شده ، تولید ، خواص و کاربردهای آن 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2- نشاسته اصلاح شده به کمک روشهای شیمیایی 47

2-3-3- نشاسته با اتصالات عرضی : تولید ، خواص و کابردهای آن 47

2-3-4- انواع اصطلاحات شيميايي متداول به روش جايگزيني در صنايع غذايي به توضیح زير می باشد: 52

2-3-4- 1- نشاسته استاته 52

2-3-4- 2- نشاسته اكتنيل سوكسينيله 52

2-3-4- 3- نشاسته فسفاته 53

2-3-4- 4- نشاسته هيدروكسي پروپيله (E1442) 54

2-3-4- 5- نشاسته هاي كاتيوني و آمفوتري 54

2-3-4- 6- نشاسته تبديل يافته 55

2-3-4- 6- 1- هيدروليز اسيدي 55

2-3-4- 6- 2- نشاسته اكسيده شده 56

2-3-4- 6- 3- نشاسته هاي رنگبري شده 57

2-3-4- 7- نشاسته اكسيد شده يا كلرينه شده 57

2-3-4- 8- دكسترينيزه كردن 58

2-3-3- اصلاح آنزيمي 60

2-3-4- اصلاح فيزيكي 62

2-3-4-1- نشاسته فوري يا پيش ژلاتينه (پري ژل) ، توليد ، خواص و كاربردهاي آن 62

2-3-4-2- بهره گیری از خشك كن غلطكي براي توليد نشاسته پيش ژلاتينه 63

2-3-4-3- بهره گیری از خشك كن پاششي براي توليد نشاسته پيش ژلاتينه 64

2-3-4-4- بهره گیری از اكسترودر براي توليد نشاسته پيش ژلاتينه 65

2-3-4-5- تيمار حرارتي نشاسته 65

2-3-4-6- انيلينگ 65

2-3-4-7- فرآيند حرارتي – رطوبتي 65

2-3-5- اصلاح ژنتيكي 66

2-3-6- روشهاي تركيبي 66

2-3-7- تطابق نوع نشاسته اصلاح شده با كاربرد عملي آن 67

2-3-8- قوانين موجود در بهره گیری از انواع نشاسته 68

2-3-9- نتیجه گیری 70

2-2- جایگزین های چربی 71

2-2-1 – مقدمه 71

2-2-2 – پيشينه تغذيه اي 72

2-2-3 – کاربردهای چربی در غذا 75

2-2-3 -1- کاربردهای تغذیه ای چربی 75

2-2-3 -2-کارکردهای فیزیکی و شیمیایی چربی 76

2-2-3 -3-کارکردهای حسی چربی 76

2-2-4 – اصطلاحات علمی و طبقه بندی جانشین های چربی 77

2-2-4 -1- اصطلاحات علمی 77

2-2-4 -2- طبقه بندی 78

2-2-4 -3- بهینه سازی فرمولاسیون 79

2-2-4 -4- روش تکنولوژیکی 80

2-2-4 -5- مالتودکسترین و دیگر چربی های تقلیدی مشتق شده از نشاسته 80

2-2-4 -6- ملاحظات مهم در زمینه گسترش غذاهای کم چرب 81

2-2-4 -7-کیفیت محصول / تقدم و اولویت مصرف کننده 82

2-2-4 -8- آگاهی از ترکیبات 82

2-2-4 -9- جنبه های میکروبی 83

2-2-4 -10- ملاحظات قانونی 84

2-2-4 -11- قیمت گذاری و بازاریابی 85

2-2-5 – اثرات کاهش چربی در رژیم غذایی 86

2-2- 5 – 1- مقدمه 86

2-2- 5 – 2- تاریخچه و هدف 87

2-2- 5 – 3- پایداری فیزیکی و کاهش چربی 88

2-2- 6 – مفاهیم قانونی جایگزین های چربی 89

2-2- 6 – 1- مقدمه 89

2-2- 6 – 2- پذیرش جایگزین های چربی 90

2-2- 6 – 3- افزودنی ها بعنوان جایگزین های چربی 91

فصـل سوم – مواد و روش ها 93

3-1- مواد اوليه 94

3-2-آماده سازي مايونز 95

3-3- تركيب شيميايي 95

3-4- اندازه گیری ویسکوزیته 95

3-4- رنگ سنجی 96

3-5- تعيين pH و اسيديته ي قابل تيتراسيون 96

3-6 – پایداری امولسیون سس مایونز 96

3-7-ارزیابی حسی 97

3-8- تجزیه و تحلیل آماری 98

فصـل چهارم – نتایج و بحث 99

4-1- تركيب شيميايي و ميزان كالري 100

4-1-1- نتایج مربوط به رطوبت سس مایونز 101

4-1-2- نتایج مربوط به اندازه گیری چربی نمونه های سس مایونز 102

4-2- ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 103

4-3- آزمون پایداری 104

4-4- ویژگی های فیزیکو شیمیایی( pH و اسیدیته ) 105

4-5- رنگ سنجی 106

4-6- ارزیابی حسی 107

فصـل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 109

5-1- نتیجه گیری 110

5-2-پیشنهادات 110

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

6- منابع 111

فهرست جدول ها

عنوان                                                               صفحه

جدول 1 – مقدار مصرف توصیه شده فیبر رژیمی 7
جدول 2– مقدار نشاسته مقاوم مورد نیاز 8
جدول 1-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز 23
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
جدول 1-2- فرمولاسیون شبه مایونز با 20 درصد روغن

24 جدول 1-3- فرمولاسیون مایونز مناسب سالاد سبزیجات

24
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
جدول 1-4- فرمولاسیون سس های سالاد کم کالری

26 جدول2-1 – اندازه و شکل گرانولهای نشاسته با منابع مختلف

34 جدول 22– بعضی خواص فیزیکوشیمیایی مولکولهای آمیلوز و آمیلوپکتین

39 جدول3-2 – شرايط واكنش توليد انواع دكسترين ها و خواص آنها

58 جدول 2-4- برخي خصوصات نشاسته هاي اصلاح شده و كاربرد آنها در محصولات غذايي

68 جدول 2-5- ليست برخي نشاسته هاي غذايي كه از طرف اتحاديه اروپا مجاز شناخته شده اند

69 جدول 6-2-وضعيت قانوني پلي دكستروز در حال حاضر

89 جدول 3-1 مقدار تركيبات مورد بهره گیری در فرمولاسيون نمونه هاي مختلف سس مايونز (برحسب درصد)

93 جدول 3- 2 فرم ارزیابی حسی نمونه سس های مایونز

96 جدول 4-1 – نتایج مربوط به تركيب شيميايي نمونه های سس مایونز

99 جدول 4-2 – نتایج مربوط به رطوبت نمونه های سس مایونز

100 جدول 4-3– محتوای چربی نمونه های سس مایونز

101 جدول 4-4 – ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز

102 جدول 4-5 – پایداری نمونه های سس مایونز

103 جدول 4-6pH – و اسیدیته نمو نه های سس مایونز

104 جدول 4-7 – نتایج رنگ نمو نه های سس مایونز

105 جدول 4-8 – نتایج ضریب تغییرات رنگ نمونه های سس مایونز

105

فهرست نمودارها

 

   عنوان                                                                    صفحه

نمودار 1 – ارتباط مصرف نشاسته و ابتلاء به سرطان دستگاه گوارش 6
نمودار 4-1– محتوای رطوبتی نمونه های سس مایونز 100
نمودار 4-2 – محتوای چربی نمونه های سس مایونزذ 101
نمودار 4-3 – ویسکوزیته نمونه های سس مایونز 102
نمودار 4-4 –نتایج ارزیابی حسی نمونه های سس مایونز 106

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل 1-1- نمودار کلی طبقه بندی انواع سس                                                                               18

شکل 2-1- تصویری از آمیلوپلاست های گندم حاوی گرانولهای نشاسته                                               34

شکل 2 – 2- تصویر میکروسکوپی بعضی از گرانولهای نشاسته با منشاء متفاوت                                     34

شکل 2 – 3- دی گلوکوپیرانوز                                                                                                35

شکل 4-2 – اتصالات (4-1) α و (6-1) α در ساختار نشاسته                                                         36

شکل5-2 – ساختار خطی آمیلوز و شاخه ای آمیلوپکتین مولکول های سازنده نشاسته                              37

شکل 6-2 – ساختار مولکولی آمیلوپکتین بر اساس نظریه های مختلف دانشمندان در سالهای مختلف             38

شکل -27- ساختار درونی یک گرانول نشاسته و نحوه ارتباط اجزاء با یکدیگر                                         40

شکل 8-2 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از حلقه های رشد در یک گرانول نشاسته                                40

شکل2-9- نحوه قرارگیری مارپیچ های دوتایی در نشاسته                                                                41

شکل 2-10 نمایی از اتصالات عرضی در ساختار داخلی یک گرانول نشاسته                                         47

شکل2 -11- واکنش شیمیایی فسفروس اکسی کلرید                                                                     48

شکل 2-12- واکنش شیمیایی سدیم تری متا بی فسفات                                                                 48

شکل 2 – 13- واکنش شیمیایی مخلوط از آدیپیک – استیک انهیدریل                                                 48

شكل2-14- ويسكوآميلوگرام هاي مربوط به نشاسته هاي با اتصالات عرضي متفاوت                               49

شكل 2-15- تصويري از ساختار شيميايي نشاسته جايگزين شده پس از قرار گرفتن عوامل اصلاح كننده         50

شكل2-16– واكنشهاي شيميايي مربوط به توليد نشاسته جايگزين شده با استات                                     51

شكل 2-17 – نحوه واكنش اكتنيل سوكسينك آنهيريد با نشاسته                                                          52

شكل2-18 – نحوه واكنش شيميايي در توليد نشاسته جايگزين شده با ارتوفسفات                                   52

شكل 2-19- نحوه واكنش شيميايي در توليد نشاسته جايگزين شده با تري پلي فسفات                           53

شكل 2-20- نحوه واكنش شيميايي توليد نشاسته هيدروكسي پروپيله                                                   53

شكل 2-21 – نشاسته آمفوتري                                                                                                54

شكل 22-2- مقياس WF مورد بهره گیری در تعيين ميزان هيدروليز اسيدي                                               55

شكل 23-2- واكنشهايي كه در اثر اكسيداسيون در نشاسته به وجودمي آيند                                             57

شكل 24-2- تغييرات مولكولي نشاسته در اثر فرآيندهاي دكسترينيزه شدن                                             58

شكل 2-25 – شمايي از چگونگي تاثير برخي انواع متداول اصلاحات شيميايي و آنزيمي                            59

شكل 2-26- چگونگي تاثير انواع آنزيمهاي موثر بر نشاسته و محصول اقدام آنها                                     61

شكل2-27- منحني تغييرات ويسكوزيته نشاسته پيش ژلاتينه ب گذشت زمان در اثر حرارت دهي                 62

شكل 2-28- نمايي از خشك كن تك غلطكي و دو غلطكي در توليد نشاسته پري ژل                               63

شكل2-29- ويسكوآميلوگرام هاي مربوط به نشاسته تيمار حرارتي شده در مقايسه با نشاسته طبيعي               65

چکیده :

در این پژوهش ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ، رئولوژیکی و حسی سس مایونز کم چرب تهیه شده با بهره گیری از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) که جزء نشاسته های مقاوم(RS41) می باشد مورد مطالعه قرار گرفت. نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات که به عنوان جایگزین چربی جزء مواد حجم دهنده طبیعی می باشد در این پژوهش با جایگزینی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب علاوه بر بهبود بافت و ویژگیهای ارگانولپتیکی محصول عملکرد قابل توجهی در سیستم گوارشی اعمال می کند . چربی مایونز در سطوح 25 % ، 50 % و 75 % با بهره گیری از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات جایگزین گردید و نمونه های سس به ترتیب با اسامی (25 % FR2) ، (50 % FR) و (75 % FR) نامگذاری شدند. نمونه ی حاوی 66 % روغن نیز به عنوان شاهد (Full Fat) در نظر گرفته گردید.  

محاسبات انجام شده برمبنای ترکیب شیمیایی نمونه های مایونز فرموله شده نشان داد که میزان کالری و چربی تمامی نمونه های سس مایونز کم چرب به گونه قابل ملاحظه ای (p-value<0.05) کمتر از نمونه ی شاهداست. با افزایش درصد جایگزینی نشاسته اصلاح شده (E1442) در فرمولاسیون مایونز کم چرب میزان رطوبت نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد (FF3) بیش تر بود. از نظر ارزیابی ویسکوزیته نمونه ها بیش ترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای می باشد که جایگزینی 25 % صورت گرفته بود که در مقایسه با نمونه شاهد به گونه قابل ملاحظه ای بالاتر بود و کمترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای می باشد که جایگزینی 75 % صورت گرفته بود اما نزدیکترین و بهترین ویسکوزیته مربوط به جایگزینی 50 % بود که در مقایسه با نمونه شاهد تفاوت معنی داری(p-value<0.05) نظاره نشد .نتایج ارزیابی رنگ نمونه ها نشان داد که رنگ تمامی نمونه ها با جایگزینی روشن تر از نمونه شاهد بوده و در حالت کلی رنگ نمونه ها مورد پذیرش بود. در مورد ارزیابی حسی که به روش هدونیک پنج نقطه ای انجام گرفت بیش ترین مقبولیت از نظر ارزیابان %50 جایگزینی بود.در نهایت این پژوهش نشان داد که بهره گیری از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب از نظر صرفه اقتصادی و سلامت مصرف کننده عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد.

 واژه‌هاي كليـدي: نشاسته اصلاح شده، ، هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442)، سس مایونز کم چرب،

  • Resistant Starch
  • FR : Fat Replacer
  • FF : Full Fat

مقدمه :

تغییر الگوی زندگی به سمت زندگی ماشینی سبب افزایش بروز بیماریهای غیر واگیر دار مانند بیماریهای قلبی ، چاقی و سرطان شده می باشد. بطوریکه این بیماریها علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بویژه در سالهای فعال زندگی به شمار می طریقه. در اکثر کشورهای آسیایی نیز همزمان با پیشرفت های اقتصادی افزایشی سریع در بروز بیماریهای قلبی و چاقی به وجودآمده می باشد و کشور های مدیترانه شرقی از این قاعده مستثناء نبوده و افزایش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی را در سال های اخیر تجربه نموده اند. بطور کلی مصرف مقادیر بیش از حد چربی های گیاهی و حیوانی منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی بشر می گردد [1].

امروزه مشخص شده می باشد که یک رژیم پر کالری با فعالیت بدنی ناکافی باعث افزایش وزن یا چاقی   می گردد که میتواند عامل بروز بیماریهای مختلف مانند دیابت ، افزایش فشار خون ، بیماریهای قلبی و حتی سرطان باشد. ارتباط عیان رژیم غذایی و سلامتی اهمیت غذای سالم را نشان می دهد. از بین ترکیبات موجود در رژیم غذایی چربی بویژه چربیهای اشباع و کلسترول در افزایش خطر ابتلاء به چاقی ، بیماریهای قلبی ، بعضی از انواع سرطانها موثر بوده و مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی بیانگر ارتباط بین مصرف چربیهای اشباع و کلسترول خون بالا و افزایش خطر ابتلاء به بیماریهای کرونر قلبی می باشد. اخیراً مطالعاتی در جهت تولید محصولات رژیمی کم چربی بویژه محصولات لبنی رژیمی و سس ها صورت گرفته می باشد [2].

مایونز از سس هاي امولسيوني می باشد که همه جاي د نيا مصرف فراوا ني پيدا کرده می باشد . اين سس گذشته از طعم مطلوبي که بعنوان چاشني در سالاد ها پديد مي آورد، به آن علت که موادي مانند تخم مرغ و روغن و نشاسته ترکيبات اصلي آن را تشکيل ميدهند مي تواند تأثیر مؤثري را در تامين مواد مغذي و انرژ ي زا لازم براي بشر داشته باشد . براي نگهداري اين سس ها فر ايند حرارتي اعمال نمي گردد زیرا با در نظر داشتن ساختار امولسيوني که دارند حرارت باعث شکسته شدن امولسيون آنها مي گردد . براي جلوگيري از فساد ، pH آنها بایستی ۴- ۴/ ۳ باشد. نشاسته موجود در فرمولاسيون سس مایونز بعنوان قوام دهنده و تثبيت کننده مناسب اقدام مي کند، از يک طرف ويسکوزيته فاز پيوسته را زياد کرده و از شکستن امولسيون جلوگيري مي کند و از طرف د يگر با تشکيل لا يه هاي بين سطحي قوي اطراف قطرات روغن بعنوان تثبيت کننده اقدام مي کند [3].

نگرانی های متعددی در مورد چربی رژیم غذایی به عنوان منبع اضافی کالری ، اسیدهای چرب اشباع شده و کلسترول و نیز ارتباط چربی با بروز بیماری های قلبی و عروقی و سرطان و چاقی هست. چربی بیشترین کالری (kcal/g 9) را در مقایسه با پروتئین و کربوهیدرات (kcal/g 4) فراهم می نماید. دریافت اضافی چربی از مهم ترین عوامل ابتلا به اضافه وزن و چاقی می باشد که خود زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی ، افزایش فشار خون و دیابت می باشد. این در حالی می باشد که از هر 800 مورد مرگ که روزانه در کشور اتفاق می افتد 300 مورد مربوط به بیماری های قلبی و عروقی می باشد. سکته های قلبی و مغزی با از بین بردن 380 هزار سال از عمر مفید مردم بیشترین لطمات را به جامعه می زند. طبق توصیه سازمان های بین المللی کل چربی ورودی بایستی کمتر از 30 درصد انرژی روزانه باشد، و چربی های اشباع کمتر از 10 درصد، چربی های یک اشباعی و چند اشباعی حداقل  انرژی روزانه باشد.

یکی از روش های کاهش مصرف چربی بهره گیری از فرآورده های کم چربی می باشد. در این ارتباط می توان سس های کم چربی را برای افرادی که به علت های پزشکی و بهداشتی خواهان کاهش کالری دریافتی از چربی می باشند، توصیه نمود. امروزه مشتریان تمایل به بهره گیری از فرآورده های کم کالری و کم چربی ، محصولات ترکیبی مایونز و ماست و فرآورده های فاقد تخم مرغ دارند [4].

در این راستا جهت تولید محصول کم کاری و رژیمی در قالب سس مایونز کم چرب برای مصرف تمام افراد بدون هیچ گونه محدودیت مصرف از نظر تهدید سلامت مصرف کننده ، افزایش وزن ، بیماریهای قلبی عروقی و نکته قابل توجه دیگر اینکه با بهره گیری از مواد حجم دهنده طبیعی در فرمولاسیون سس های کم چرب بعنوان جایگزین چربی علاوه بر حفظ تمام ویژگی های فیزیکو شیمیایی ، تمامی ویژگی های ارگانولپتیکی سس های رژیمی نیز حفظ می گردد.

از این گذشته با در نظر داشتن اینکه قیمت تمام شده محصولات و فرمولاسیون های مواد غذایی تأثیر بسیار تاثیر گذاری بر تداوم و طریقه تولید واحد های صنعتی دارد در این راستا با بهره گیری از نشاسته اصلاح شده جایگزین روغن در سس مایونز که به عنوان نشاسته های مقاوم عملکرد بسیار چشمگیری در بهبود عملکرد سیستم گوارش از خود نشان می دهد مهم می باشد. در این پژوهش از نشاسته هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان یک جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز بهره گیری شده می باشد.

نشاسته مهم‌ترين پلي‌ساكاريد ذخيره‌اي در گياهان می باشد كه تأثیر مهمي را در صنعت غذا بازي مي‌كند، به عنوان مثال شيرين كننده هاي تهيه شده از نشاسته سابقه بهره گیری طولاني مدتي دارند. كاربرد جديدتـر نشاسته به عنوان جانشين چربي می باشد. درسالهاي اخير در كشورهاي پيشرفته، بهره گیری از محصولاتي كه داراي محتواي چربي كاهش يافته اي هستند، بسيار مورد توجه قرار گرفته می باشد. جانشین های چربی از لحاظ ساختمان شیمیایی به چربیها، پروتئینها و یا کربوهیدراتها شباهت دارند و به گونه کلی به دو گروه جايگزين هـاي چربـي و چربيهاي تقليـدي تقسيم بندي مي شوند [12].

تعداد صفحه :130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com